Välj passande plats i listan Fria platser. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Varausjaksot alkavat kello 8:00

Förnyelseperiod 10.1.2022 - 1.3.2022

Allmän reserveringsperiod 25.4.2022 - 31.8.2022