Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Varausjaksot alkavat kello 8:00

Fria platser

50/001 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/002 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/003 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/004 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/005 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/006 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/007 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/008 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/009 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/010 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/011 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/012 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/013 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/014 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/015 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/016 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/017 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/018 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/019 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/020 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/021 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/022 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/023 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/024 139,00 € Kan inte reserveras >>