Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Varausjaksot alkavat kello 8:00

Fria platser

50/001 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/002 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/003 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/004 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/005 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/006 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/007 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/008 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/009 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/010 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/011 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/012 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/013 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/014 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/015 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/016 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/017 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/018 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/019 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/020 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/021 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/022 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/023 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/024 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/025 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/026 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/027 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/028 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/029 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/030 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/031 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/032 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/033 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/034 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/035 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/036 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/037 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/038 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/039 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/040 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/041 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/042 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/043 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/044 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/045 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/046 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/047 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/048 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/049 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/050 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/051 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/052 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/053 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/054 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/055 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/056 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/057 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/058 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/059 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/060 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/061 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/062 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/063 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/064 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/065 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/066 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/067 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/068 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/069 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/070 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/071 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/072 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/073 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/074 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/075 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/076 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/077 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/078 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/079 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/080 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/081 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/082 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/083 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/084 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/085 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/086 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/087 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/088 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/089 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/091 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/092 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/093 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/094 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/095 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/096 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/097 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/098 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/099 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/100 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/101 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/102 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/103 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/104 126,00 € Kan inte reserveras >>