Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Varausjaksot alkavat kello 8:00

Fria platser

50/001 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/002 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/003 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/004 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/005 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/006 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/007 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/008 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/009 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/010 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/011 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/012 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/013 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/014 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/015 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/016 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/017 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/018 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/019 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/020 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/021 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/022 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/023 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/024 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/025 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/026 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/027 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/028 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/029 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/030 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/031 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/032 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/033 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/034 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/035 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/036 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/038 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/039 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/040 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/041 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/042 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/043 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/044 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/045 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/046 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/047 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/048 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/049 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/050 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/051 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/052 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/053 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/054 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/055 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/056 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/057 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/058 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/059 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/060 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/061 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/062 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/063 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/064 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/065 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/066 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/067 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/068 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/069 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/070 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/071 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/072 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/073 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/074 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/075 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/076 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/077 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/078 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/079 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/080 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/081 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/082 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/083 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/084 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/085 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/086 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/087 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/088 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/089 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/091 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/092 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/093 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/094 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/095 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/096 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/097 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/098 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/099 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/100 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/101 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/102 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/103 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/104 139,00 € Kan inte reserveras >>