Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Varausjaksot alkavat kello 8:00

Fria platser

50/001 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/002 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/003 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/004 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/005 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/006 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/007 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/008 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/009 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/010 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/011 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/012 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/013 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/014 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/015 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/016 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/017 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/018 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/019 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/020 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/021 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/022 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/023 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/024 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/025 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/026 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/027 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/028 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/029 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/030 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/031 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/032 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/033 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/034 126,00 € Kan inte reserveras >>