Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Varausjaksot alkavat kello 8:00

Fria platser

50/001 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/002 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/003 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/004 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/005 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/006 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/007 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/008 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/009 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/010 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/011 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/012 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/013 411,00 € Kan inte reserveras >>
50/015 411,00 € Kan inte reserveras >>
50/016 411,00 € Kan inte reserveras >>
50/017 411,00 € Kan inte reserveras >>
50/018 411,00 € Kan inte reserveras >>
50/020 411,00 € Kan inte reserveras >>
50/021 411,00 € Kan inte reserveras >>
50/022 411,00 € Kan inte reserveras >>
50/024 411,00 € Kan inte reserveras >>
50/025 411,00 € Kan inte reserveras >>
50/026 411,00 € Kan inte reserveras >>
50/027 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/028 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/029 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/030 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/031 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/032 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/033 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/034 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/035 411,00 € Kan inte reserveras >>
50/036 411,00 € Kan inte reserveras >>
50/037 411,00 € Kan inte reserveras >>
50/038 411,00 € Kan inte reserveras >>
50/039 411,00 € Kan inte reserveras >>
50/040 411,00 € Kan inte reserveras >>
50/041 411,00 € Kan inte reserveras >>
50/042 411,00 € Kan inte reserveras >>
50/043 411,00 € Kan inte reserveras >>
50/044 411,00 € Kan inte reserveras >>
50/045 411,00 € Kan inte reserveras >>
50/046 411,00 € Kan inte reserveras >>
50/052 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/053 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/054 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/055 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/057 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/058 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/059 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/060 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/061 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/062 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/063 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/064 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/065 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/066 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/067 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/068 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/070 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/077 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/081 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/082 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/086 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/088 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/090 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/093 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/094 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/095 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/103 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/104 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/105 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/106 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/107 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/109 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/110 208,00 € Kan inte reserveras >>
50/111 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/112 208,00 € Kan inte reserveras >>
50/113 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/114 208,00 € Kan inte reserveras >>
50/116 208,00 € Kan inte reserveras >>
50/117 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/118 208,00 € Kan inte reserveras >>
50/119 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/120 208,00 € Kan inte reserveras >>
50/122 208,00 € Kan inte reserveras >>
50/123 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/124 208,00 € Kan inte reserveras >>
50/126 208,00 € Kan inte reserveras >>
50/127 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/128 208,00 € Kan inte reserveras >>
50/129 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/130 208,00 € Kan inte reserveras >>
50/132 208,00 € Kan inte reserveras >>
50/133 411,00 € Kan inte reserveras >>
50/134 411,00 € Kan inte reserveras >>
50/135 411,00 € Kan inte reserveras >>
50/136 411,00 € Kan inte reserveras >>
50/137 411,00 € Kan inte reserveras >>
50/138 411,00 € Kan inte reserveras >>
50/139 411,00 € Kan inte reserveras >>
50/140 411,00 € Kan inte reserveras >>
50/141 411,00 € Kan inte reserveras >>
50/142 411,00 € Kan inte reserveras >>
50/143 411,00 € Kan inte reserveras >>
50/144 411,00 € Kan inte reserveras >>
50/145 411,00 € Kan inte reserveras >>
50/146 411,00 € Kan inte reserveras >>
50/147 411,00 € Kan inte reserveras >>
50/148 411,00 € Kan inte reserveras >>
50/149 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/150 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/151 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/152 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/153 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/154 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/155 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/156 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/157 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/158 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/159 139,00 € Kan inte reserveras >>
50/160 139,00 € Kan inte reserveras >>