Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Varausjaksot alkavat kello 8:00

Fria platser

50/001 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/002 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/003 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/004 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/005 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/006 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/007 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/008 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/009 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/010 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/011 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/012 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/013 373,00 € Kan inte reserveras >>
50/015 373,00 € Kan inte reserveras >>
50/016 373,00 € Kan inte reserveras >>
50/017 373,00 € Kan inte reserveras >>
50/018 373,00 € Kan inte reserveras >>
50/020 373,00 € Kan inte reserveras >>
50/021 373,00 € Kan inte reserveras >>
50/022 373,00 € Kan inte reserveras >>
50/024 373,00 € Kan inte reserveras >>
50/025 373,00 € Kan inte reserveras >>
50/026 373,00 € Kan inte reserveras >>
50/027 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/028 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/029 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/030 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/031 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/032 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/033 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/034 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/035 373,00 € Kan inte reserveras >>
50/036 373,00 € Kan inte reserveras >>
50/037 373,00 € Kan inte reserveras >>
50/038 373,00 € Kan inte reserveras >>
50/039 373,00 € Kan inte reserveras >>
50/040 373,00 € Kan inte reserveras >>
50/041 373,00 € Kan inte reserveras >>
50/042 373,00 € Kan inte reserveras >>
50/043 373,00 € Kan inte reserveras >>
50/044 373,00 € Kan inte reserveras >>
50/045 373,00 € Kan inte reserveras >>
50/046 373,00 € Kan inte reserveras >>
50/052 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/053 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/054 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/055 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/057 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/058 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/059 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/060 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/061 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/062 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/063 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/064 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/065 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/066 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/067 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/068 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/070 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/077 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/081 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/082 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/086 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/088 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/090 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/093 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/094 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/095 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/103 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/104 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/105 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/106 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/107 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/109 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/110 189,00 € Kan inte reserveras >>
50/111 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/112 189,00 € Kan inte reserveras >>
50/113 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/114 189,00 € Kan inte reserveras >>
50/116 189,00 € Kan inte reserveras >>
50/117 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/118 189,00 € Kan inte reserveras >>
50/119 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/120 189,00 € Kan inte reserveras >>
50/122 189,00 € Kan inte reserveras >>
50/123 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/124 189,00 € Kan inte reserveras >>
50/126 189,00 € Kan inte reserveras >>
50/127 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/128 189,00 € Kan inte reserveras >>
50/129 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/130 189,00 € Kan inte reserveras >>
50/132 189,00 € Kan inte reserveras >>
50/133 373,00 € Kan inte reserveras >>
50/134 373,00 € Kan inte reserveras >>
50/135 373,00 € Kan inte reserveras >>
50/136 373,00 € Kan inte reserveras >>
50/137 373,00 € Kan inte reserveras >>
50/138 373,00 € Kan inte reserveras >>
50/139 373,00 € Kan inte reserveras >>
50/140 373,00 € Kan inte reserveras >>
50/141 373,00 € Kan inte reserveras >>
50/142 373,00 € Kan inte reserveras >>
50/143 373,00 € Kan inte reserveras >>
50/144 373,00 € Kan inte reserveras >>
50/145 373,00 € Kan inte reserveras >>
50/146 373,00 € Kan inte reserveras >>
50/147 373,00 € Kan inte reserveras >>
50/148 373,00 € Kan inte reserveras >>
50/149 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/150 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/151 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/152 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/153 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/154 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/155 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/156 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/157 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/158 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/159 126,00 € Kan inte reserveras >>
50/160 126,00 € Kan inte reserveras >>