Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Varausjaksot alkavat kello 8:00

Förnyelseperiod 10.1.2022 - 1.3.2022

Allmän reserveringsperiod 6.4.2022 - 31.8.2022

Fria platser

01/019 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/020 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/021 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/022 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/023 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/024 167,00 € Välj >>
01/025 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/026 167,00 € Kan inte reserveras >>