Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Varausjaksot alkavat kello 8:00

Förnyelseperiod 15.1.2023 - 31.3.2023

Allmän reserveringsperiod 4.4.2023 - 31.8.2023

Fria platser

01/001 167,00 € Välj >>
01/002 167,00 € Välj >>
01/003 167,00 € Välj >>
01/004 167,00 € Välj >>
01/005 167,00 € Välj >>
01/006 167,00 € Välj >>
01/007 167,00 € Välj >>
01/008 167,00 € Välj >>
01/009 167,00 € Välj >>
01/010 167,00 € Välj >>
01/011 167,00 € Välj >>
01/012 167,00 € Välj >>
01/013 167,00 € Välj >>
01/014 167,00 € Välj >>
01/015 167,00 € Välj >>