Förnya reservation
Det går att förnya reservation till följande period 10.1.2022 8.00 - 1.3.2022 8.00 Logga in för att förnya din reservation.

Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Varausjaksot alkavat kello 8:00

Förnyelseperiod 10.1.2022 - 1.3.2022

Allmän reserveringsperiod 6.4.2022 - 31.8.2022