Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Varausjaksot alkavat kello 8:00

Fria platser

01/001 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/002 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/003 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/004 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/005 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/006 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/007 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/008 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/009 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/010 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/011 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/012 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/013 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/014 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/015 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/016 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/017 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/018 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/019 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/020 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/021 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/022 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/023 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/024 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/025 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/026 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/027 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/028 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/029 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/030 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/031 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/032 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/033 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/034 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/035 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/036 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/037 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/038 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/039 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/040 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/041 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/042 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/043 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/044 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/045 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/046 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/047 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/048 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/049 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/050 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/051 302,00 € Kan inte reserveras >>