Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Varausjaksot alkavat kello 8:00

Förnyelseperiod 5.2.2024 - 31.3.2024

Allmän reserveringsperiod 2.4.2024 - 31.8.2024

Fria platser

01/001 184,00 € Välj >>
01/002 184,00 € Välj >>
01/003 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/004 184,00 € Välj >>
01/005 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/006 184,00 € Välj >>
01/007 184,00 € Välj >>
01/008 184,00 € Välj >>
01/009 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/010 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/011 184,00 € Välj >>
01/012 184,00 € Välj >>
01/013 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/014 184,00 € Välj >>
01/015 184,00 € Välj >>
01/016 184,00 € Välj >>
01/017 184,00 € Välj >>
01/018 184,00 € Välj >>
01/019 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/020 184,00 € Välj >>
01/021 184,00 € Välj >>
01/022 184,00 € Välj >>
01/023 184,00 € Välj >>
01/024 184,00 € Välj >>
02/028 184,00 € Välj >>
02/029 184,00 € Välj >>
02/030 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/031 184,00 € Välj >>
02/032 267,00 € Välj >>
02/033 267,00 € Välj >>
02/034 267,00 € Välj >>
02/035 267,00 € Välj >>
02/036 267,00 € Välj >>
02/037 184,00 € Välj >>
02/038 184,00 € Välj >>
02/039 184,00 € Välj >>
02/040 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/041 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/042 184,00 € Välj >>
02/043 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/044 184,00 € Välj >>
02/045 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/046 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/047 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/048 184,00 € Välj >>
02/049 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/050 267,00 € Välj >>
02/051 267,00 € Kan inte reserveras >>
02/052 267,00 € Välj >>
02/053 267,00 € Välj >>
02/054 267,00 € Välj >>
02/055 267,00 € Välj >>
02/056 184,00 € Välj >>
02/057 184,00 € Välj >>
02/058 184,00 € Välj >>
02/059 267,00 € Välj >>
02/060 184,00 € Välj >>
02/061 184,00 € Välj >>