Förnya reservation
Det går att förnya reservation till följande period 15.1.2023 9.00 - 31.3.2023 9.00 Logga in för att förnya din reservation.

Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Varausjaksot alkavat kello 8:00

Förnyelseperiod 15.1.2023 - 31.3.2023

Allmän reserveringsperiod 4.4.2023 - 31.8.2023

Fria platser

01/001 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/002 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/003 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/004 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/005 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/006 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/007 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/008 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/009 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/010 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/011 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/012 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/013 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/014 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/015 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/016 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/017 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/018 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/019 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/020 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/021 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/022 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/023 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/024 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/028 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/029 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/030 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/031 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/032 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/033 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/034 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/035 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/036 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/037 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/038 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/039 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/040 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/041 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/042 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/043 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/044 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/045 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/046 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/047 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/048 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/049 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/050 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/051 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/052 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/053 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/054 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/055 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/056 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/057 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/058 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/059 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/060 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/061 167,00 € Kan inte reserveras >>