Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Varausjaksot alkavat kello 8:00

Förnyelseperiod 5.2.2024 - 31.3.2024

Allmän reserveringsperiod 2.4.2024 - 31.8.2024

Fria platser

01/005 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/006 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/007 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/008 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/009 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/010 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/011 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/012 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/013 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/014 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/015 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/016 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/017 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/018 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/019 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/020 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/021 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/022 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/023 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/024 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/025 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/026 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/027 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/028 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/029 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/030 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/031 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/032 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/033 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/034 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/035 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/036 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/037 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/038 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/039 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/053 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/054 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/055 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/056 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/057 267,00 € Välj >>
01/058 267,00 € Välj >>
01/059 267,00 € Välj >>
01/060 267,00 € Kan inte reserveras >>
01/061 267,00 € Kan inte reserveras >>
01/062 267,00 € Kan inte reserveras >>
01/063 267,00 € Kan inte reserveras >>
01/064 267,00 € Kan inte reserveras >>
01/065 267,00 € Kan inte reserveras >>
01/066 267,00 € Kan inte reserveras >>
01/067 267,00 € Kan inte reserveras >>
01/068 267,00 € Kan inte reserveras >>
01/069 267,00 € Kan inte reserveras >>
01/070 267,00 € Kan inte reserveras >>
01/071 267,00 € Kan inte reserveras >>
01/072 267,00 € Kan inte reserveras >>
01/073 267,00 € Kan inte reserveras >>
01/074 267,00 € Kan inte reserveras >>
01/075 267,00 € Kan inte reserveras >>
01/076 267,00 € Välj >>
01/077 267,00 € Välj >>
01/078 267,00 € Kan inte reserveras >>
01/079 267,00 € Kan inte reserveras >>
01/080 267,00 € Välj >>
01/081 267,00 € Kan inte reserveras >>
01/082 267,00 € Kan inte reserveras >>
02/013 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/014 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/015 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/016 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/017 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/018 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/019 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/020 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/021 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/022 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/023 184,00 € Välj >>
02/024 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/025 184,00 € Välj >>
02/026 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/027 184,00 € Välj >>
02/028 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/029 184,00 € Välj >>
02/030 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/031 184,00 € Välj >>
02/032 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/033 184,00 € Välj >>
02/034 184,00 € Välj >>
02/035 184,00 € Välj >>
02/036 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/037 184,00 € Välj >>
02/038 184,00 € Välj >>
02/039 184,00 € Välj >>
02/040 184,00 € Välj >>
02/041 184,00 € Välj >>
02/042 184,00 € Välj >>
02/043 184,00 € Välj >>
02/044 184,00 € Välj >>
02/045 184,00 € Välj >>
02/046 184,00 € Välj >>
02/047 184,00 € Välj >>
02/048 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/049 184,00 € Välj >>
02/050 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/051 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/052 184,00 € Välj >>
02/053 267,00 € Kan inte reserveras >>
02/054 267,00 € Välj >>
02/055 267,00 € Välj >>
02/056 267,00 € Välj >>
02/057 267,00 € Välj >>
02/058 267,00 € Välj >>
02/059 267,00 € Välj >>
02/060 267,00 € Välj >>
02/061 267,00 € Välj >>
02/062 267,00 € Välj >>
02/063 267,00 € Välj >>
02/064 267,00 € Välj >>
02/065 267,00 € Välj >>
02/066 267,00 € Välj >>
02/067 267,00 € Kan inte reserveras >>
02/068 267,00 € Kan inte reserveras >>
02/069 267,00 € Välj >>
02/070 267,00 € Välj >>
02/071 267,00 € Kan inte reserveras >>
02/072 267,00 € Kan inte reserveras >>
02/073 267,00 € Välj >>
02/074 267,00 € Välj >>
02/075 267,00 € Kan inte reserveras >>
02/076 267,00 € Välj >>
02/077 267,00 € Välj >>
02/078 267,00 € Välj >>
02/079 267,00 € Välj >>
02/080 267,00 € Välj >>
03/011 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/012 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/013 184,00 € Välj >>
03/014 184,00 € Välj >>
03/015 184,00 € Välj >>
03/016 184,00 € Välj >>
03/017 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/018 184,00 € Välj >>
03/019 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/020 184,00 € Välj >>
03/021 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/022 184,00 € Välj >>
03/023 184,00 € Välj >>
03/024 184,00 € Välj >>
03/025 184,00 € Välj >>
03/026 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/027 184,00 € Välj >>
03/028 184,00 € Välj >>
03/029 184,00 € Välj >>
03/030 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/031 184,00 € Välj >>
03/032 184,00 € Välj >>
03/033 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/034 184,00 € Välj >>
03/035 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/036 184,00 € Välj >>
03/037 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/038 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/039 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/040 184,00 € Välj >>
03/041 184,00 € Välj >>
03/042 184,00 € Välj >>
03/043 184,00 € Välj >>
03/044 184,00 € Välj >>
03/045 184,00 € Välj >>
03/046 184,00 € Välj >>
03/047 184,00 € Välj >>
03/048 184,00 € Välj >>
03/049 184,00 € Välj >>
03/050 184,00 € Välj >>
03/051 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/052 184,00 € Välj >>
03/053 184,00 € Välj >>
03/054 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/055 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/056 184,00 € Välj >>
03/057 184,00 € Välj >>
03/058 184,00 € Välj >>
03/059 184,00 € Välj >>
03/060 184,00 € Välj >>
03/061 184,00 € Välj >>
03/062 184,00 € Välj >>
03/063 184,00 € Välj >>
03/064 184,00 € Välj >>
03/065 184,00 € Välj >>
03/066 184,00 € Välj >>
03/067 184,00 € Välj >>
03/068 184,00 € Välj >>
03/069 184,00 € Välj >>
03/070 184,00 € Välj >>
03/071 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/072 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/073 184,00 € Välj >>
03/074 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/075 184,00 € Välj >>
03/076 184,00 € Välj >>
03/077 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/078 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/079 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/080 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/081 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/082 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/005 267,00 € Kan inte reserveras >>
04/006 267,00 € Välj >>
04/007 267,00 € Kan inte reserveras >>
04/008 267,00 € Välj >>
04/009 267,00 € Kan inte reserveras >>
04/010 267,00 € Välj >>
04/011 267,00 € Kan inte reserveras >>
04/012 267,00 € Välj >>
04/013 267,00 € Kan inte reserveras >>
04/014 267,00 € Välj >>
04/015 267,00 € Välj >>
04/016 267,00 € Välj >>
04/017 267,00 € Välj >>
04/018 267,00 € Kan inte reserveras >>
04/019 267,00 € Välj >>
04/020 267,00 € Kan inte reserveras >>
04/021 267,00 € Välj >>
04/022 267,00 € Kan inte reserveras >>
04/023 267,00 € Kan inte reserveras >>
04/024 267,00 € Välj >>
04/030 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/031 184,00 € Välj >>
04/032 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/033 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/034 184,00 € Välj >>
04/035 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/036 184,00 € Välj >>
04/037 184,00 € Välj >>
04/038 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/039 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/040 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/041 184,00 € Välj >>
04/042 184,00 € Välj >>
04/043 184,00 € Välj >>
04/044 184,00 € Välj >>
04/045 184,00 € Välj >>
04/046 184,00 € Välj >>
04/047 184,00 € Välj >>
04/048 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/049 184,00 € Välj >>
04/050 184,00 € Välj >>
04/051 184,00 € Välj >>
04/052 184,00 € Välj >>
04/053 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/054 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/055 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/056 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/057 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/058 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/059 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/060 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/061 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/062 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/063 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/064 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/065 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/066 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/067 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/068 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/069 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/070 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/071 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/072 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/073 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/074 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/075 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/076 184,00 € Kan inte reserveras >>
05/001 595,00 € Välj >>
05/002 595,00 € Välj >>
05/003 595,00 € Välj >>
05/004 595,00 € Välj >>
05/005 595,00 € Välj >>
05/006 595,00 € Kan inte reserveras >>
05/007 595,00 € Kan inte reserveras >>
05/008 595,00 € Kan inte reserveras >>
05/009 595,00 € Välj >>
05/010 595,00 € Kan inte reserveras >>
05/011 595,00 € Kan inte reserveras >>
05/012 595,00 € Kan inte reserveras >>
05/013 595,00 € Kan inte reserveras >>
07/001 595,00 € Kan inte reserveras >>
07/002 595,00 € Kan inte reserveras >>
07/003 595,00 € Kan inte reserveras >>
07/004 595,00 € Kan inte reserveras >>
07/005 595,00 € Kan inte reserveras >>
07/006 595,00 € Välj >>
07/007 595,00 € Välj >>
07/008 595,00 € Kan inte reserveras >>
07/009 595,00 € Kan inte reserveras >>
07/010 595,00 € Kan inte reserveras >>
07/011 595,00 € Välj >>
07/012 595,00 € Kan inte reserveras >>
07/013 595,00 € Kan inte reserveras >>
07/014 595,00 € Välj >>
07/015 595,00 € Kan inte reserveras >>
07/016 595,00 € Kan inte reserveras >>
07/017 595,00 € Kan inte reserveras >>
07/018 595,00 € Kan inte reserveras >>
07/019 595,00 € Välj >>
07/020 595,00 € Kan inte reserveras >>
07/021 595,00 € Kan inte reserveras >>
08/001 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/002 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/003 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/004 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/005 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/006 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/007 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/009 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/011 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/012 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/013 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/014 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/015 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/016 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/017 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/018 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/019 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/020 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/021 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/022 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/023 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/024 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/025 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/026 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/027 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/028 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/029 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/030 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/031 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/032 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/033 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/034 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/035 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/036 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/037 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/038 267,00 € Kan inte reserveras >>
08/039 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/040 267,00 € Välj >>
08/041 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/042 267,00 € Välj >>
08/043 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/044 267,00 € Kan inte reserveras >>
08/045 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/046 267,00 € Kan inte reserveras >>
08/047 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/048 267,00 € Välj >>
08/049 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/050 267,00 € Kan inte reserveras >>
08/051 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/052 267,00 € Kan inte reserveras >>
08/053 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/054 267,00 € Kan inte reserveras >>
08/055 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/056 267,00 € Kan inte reserveras >>
08/057 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/058 267,00 € Välj >>
08/059 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/060 267,00 € Kan inte reserveras >>
08/061 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/062 267,00 € Kan inte reserveras >>
08/063 184,00 € Kan inte reserveras >>
08/064 267,00 € Kan inte reserveras >>
08/065 267,00 € Kan inte reserveras >>
08/066 267,00 € Välj >>
08/067 267,00 € Kan inte reserveras >>
08/068 267,00 € Kan inte reserveras >>
08/069 267,00 € Kan inte reserveras >>
08/070 267,00 € Kan inte reserveras >>
08/071 267,00 € Kan inte reserveras >>
08/072 267,00 € Kan inte reserveras >>
08/073 267,00 € Välj >>
08/075 267,00 € Kan inte reserveras >>
09/001 267,00 € Kan inte reserveras >>
09/002 267,00 € Kan inte reserveras >>
09/003 267,00 € Kan inte reserveras >>
09/004 267,00 € Kan inte reserveras >>
09/005 267,00 € Kan inte reserveras >>
09/006 267,00 € Kan inte reserveras >>
09/007 267,00 € Kan inte reserveras >>
09/008 267,00 € Kan inte reserveras >>
09/009 267,00 € Välj >>
09/010 267,00 € Kan inte reserveras >>
09/011 267,00 € Kan inte reserveras >>
09/012 267,00 € Kan inte reserveras >>
09/013 267,00 € Kan inte reserveras >>
09/014 267,00 € Kan inte reserveras >>
09/015 267,00 € Kan inte reserveras >>
09/016 267,00 € Kan inte reserveras >>
09/017 267,00 € Kan inte reserveras >>
09/018 267,00 € Kan inte reserveras >>
09/019 267,00 € Kan inte reserveras >>
09/020 267,00 € Kan inte reserveras >>
09/021 267,00 € Välj >>
09/022 267,00 € Kan inte reserveras >>
09/023 267,00 € Kan inte reserveras >>
09/024 267,00 € Kan inte reserveras >>
09/025 267,00 € Kan inte reserveras >>
09/026 267,00 € Kan inte reserveras >>
11/001 184,00 € Kan inte reserveras >>
11/002 184,00 € Kan inte reserveras >>
11/003 184,00 € Kan inte reserveras >>
11/004 184,00 € Kan inte reserveras >>
11/005 184,00 € Kan inte reserveras >>
11/006 184,00 € Kan inte reserveras >>
11/007 184,00 € Kan inte reserveras >>
11/008 184,00 € Kan inte reserveras >>
11/009 184,00 € Kan inte reserveras >>
11/010 184,00 € Kan inte reserveras >>
11/011 184,00 € Kan inte reserveras >>
11/012 184,00 € Kan inte reserveras >>
11/013 184,00 € Kan inte reserveras >>
11/014 184,00 € Kan inte reserveras >>
11/015 267,00 € Välj >>
11/016 267,00 € Välj >>
11/017 267,00 € Välj >>
11/018 267,00 € Välj >>
11/019 267,00 € Välj >>
11/020 267,00 € Välj >>
11/021 267,00 € Välj >>
11/022 267,00 € Välj >>
11/023 267,00 € Välj >>
11/024 267,00 € Välj >>
11/025 267,00 € Välj >>
11/026 267,00 € Kan inte reserveras >>
11/027 267,00 € Välj >>
11/028 267,00 € Välj >>
11/029 267,00 € Välj >>
11/030 267,00 € Välj >>
11/031 333,00 € Välj >>
11/032 333,00 € Välj >>
11/033 333,00 € Välj >>
11/034 333,00 € Välj >>
11/035 490,00 € Kan inte reserveras >>
12/001 184,00 € Kan inte reserveras >>
12/002 184,00 € Välj >>
12/003 184,00 € Kan inte reserveras >>
12/004 184,00 € Kan inte reserveras >>
12/005 184,00 € Kan inte reserveras >>
12/006 184,00 € Kan inte reserveras >>
12/007 184,00 € Kan inte reserveras >>
12/008 184,00 € Kan inte reserveras >>
12/009 184,00 € Kan inte reserveras >>
12/010 184,00 € Kan inte reserveras >>
12/011 184,00 € Kan inte reserveras >>
12/012 184,00 € Kan inte reserveras >>
12/013 184,00 € Kan inte reserveras >>
12/014 184,00 € Kan inte reserveras >>
12/015 184,00 € Kan inte reserveras >>
12/016 184,00 € Kan inte reserveras >>
12/017 184,00 € Kan inte reserveras >>
12/018 184,00 € Välj >>
12/019 184,00 € Kan inte reserveras >>
12/020 184,00 € Kan inte reserveras >>
12/021 184,00 € Kan inte reserveras >>
12/022 184,00 € Kan inte reserveras >>
12/023 267,00 € Kan inte reserveras >>
12/024 267,00 € Kan inte reserveras >>
12/025 267,00 € Välj >>
12/026 267,00 € Kan inte reserveras >>