Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Varausjaksot alkavat kello 8:00

Förnyelseperiod 15.1.2023 - 31.3.2023

Allmän reserveringsperiod 4.4.2023 - 31.8.2023

Fria platser

01/003 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/005 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/006 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/007 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/008 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/009 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/010 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/011 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/012 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/013 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/014 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/015 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/016 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/017 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/018 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/019 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/020 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/021 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/022 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/023 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/024 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/025 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/026 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/027 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/028 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/029 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/030 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/031 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/032 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/033 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/034 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/035 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/036 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/037 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/038 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/039 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/040 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/041 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/042 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/043 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/044 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/045 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/046 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/001 242,00 € Välj >>
02/002 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/003 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/004 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/005 242,00 € Välj >>
02/006 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/007 242,00 € Välj >>
02/008 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/009 242,00 € Välj >>
02/010 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/011 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/012 242,00 € Välj >>
02/013 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/014 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/015 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/016 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/017 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/018 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/019 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/020 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/021 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/022 242,00 € Välj >>
02/023 242,00 € Välj >>
02/024 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/025 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/026 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/027 242,00 € Välj >>
02/028 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/029 242,00 € Välj >>
02/030 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/031 242,00 € Välj >>
02/032 242,00 € Välj >>
02/033 242,00 € Välj >>
02/034 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/035 242,00 € Välj >>
02/036 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/037 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/038 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/039 242,00 € Välj >>
02/040 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/042 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/044 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/046 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/048 242,00 € Välj >>
02/050 242,00 € Kan inte reserveras >>