Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Varausjaksot alkavat kello 8:00

Förnyelseperiod 5.2.2024 - 31.3.2024

Allmän reserveringsperiod 2.4.2024 - 31.8.2024

Fria platser

01/001 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/002 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/003 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/004 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/005 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/006 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/007 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/008 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/009 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/010 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/011 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/012 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/013 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/014 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/015 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/016 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/017 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/018 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/019 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/020 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/021 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/022 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/023 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/024 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/025 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/026 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/027 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/028 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/029 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/030 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/031 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/032 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/033 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/034 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/035 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/036 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/037 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/038 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/039 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/040 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/041 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/042 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/043 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/044 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/046 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/047 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/048 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/049 267,00 € Kan inte reserveras >>
01/050 267,00 € Välj >>
01/051 267,00 € Välj >>
01/052 267,00 € Välj >>
01/053 267,00 € Kan inte reserveras >>
01/054 267,00 € Kan inte reserveras >>
01/055 267,00 € Välj >>
01/056 267,00 € Välj >>
01/057 267,00 € Kan inte reserveras >>
01/058 267,00 € Välj >>
02/001 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/002 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/003 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/004 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/005 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/006 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/007 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/008 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/009 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/010 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/011 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/012 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/013 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/014 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/015 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/016 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/017 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/018 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/019 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/020 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/021 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/022 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/023 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/024 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/025 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/026 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/027 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/028 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/029 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/030 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/031 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/032 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/033 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/034 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/035 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/036 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/037 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/038 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/039 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/040 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/041 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/042 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/043 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/044 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/045 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/046 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/047 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/048 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/049 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/050 184,00 € Välj >>
02/051 184,00 € Välj >>
02/052 184,00 € Välj >>
02/053 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/054 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/055 184,00 € Välj >>
02/056 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/057 184,00 € Välj >>
02/058 184,00 € Välj >>
02/059 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/060 184,00 € Välj >>
02/061 184,00 € Välj >>
02/062 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/063 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/064 184,00 € Välj >>
03/001 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/002 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/003 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/004 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/005 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/006 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/007 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/008 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/009 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/010 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/011 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/012 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/013 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/014 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/015 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/016 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/017 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/018 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/019 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/020 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/021 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/022 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/023 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/024 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/025 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/026 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/027 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/028 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/029 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/030 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/031 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/032 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/033 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/034 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/035 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/036 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/037 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/038 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/039 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/040 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/041 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/042 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/043 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/044 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/045 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/046 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/047 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/048 184,00 € Välj >>
03/049 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/050 184,00 € Välj >>
03/051 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/052 184,00 € Välj >>
03/053 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/054 184,00 € Välj >>
03/055 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/056 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/057 267,00 € Kan inte reserveras >>
03/058 267,00 € Välj >>
03/059 267,00 € Kan inte reserveras >>
03/060 267,00 € Kan inte reserveras >>
03/061 267,00 € Kan inte reserveras >>
03/062 267,00 € Kan inte reserveras >>
03/063 267,00 € Kan inte reserveras >>
03/064 267,00 € Kan inte reserveras >>
03/065 267,00 € Kan inte reserveras >>
03/066 267,00 € Kan inte reserveras >>