Förnya reservation
Det går att förnya reservation till följande period 15.1.2023 9.00 - 31.3.2023 9.00 Logga in för att förnya din reservation.

Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Varausjaksot alkavat kello 8:00

Förnyelseperiod 15.1.2023 - 31.3.2023

Allmän reserveringsperiod 4.4.2023 - 31.8.2023

Fria platser

01/001 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/002 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/003 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/004 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/005 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/006 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/007 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/008 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/009 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/010 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/011 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/012 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/013 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/014 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/015 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/016 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/017 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/018 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/019 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/020 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/021 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/022 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/023 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/024 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/026 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/027 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/028 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/029 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/030 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/031 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/032 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/033 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/034 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/035 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/036 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/037 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/038 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/039 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/040 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/041 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/042 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/043 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/044 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/045 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/046 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/047 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/048 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/049 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/050 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/051 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/052 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/053 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/054 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/055 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/056 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/057 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/058 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/001 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/002 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/003 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/004 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/005 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/006 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/007 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/008 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/009 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/010 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/011 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/012 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/013 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/014 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/015 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/016 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/017 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/018 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/019 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/020 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/021 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/022 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/023 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/024 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/025 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/026 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/027 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/028 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/029 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/030 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/031 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/032 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/033 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/034 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/035 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/036 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/037 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/038 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/039 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/040 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/041 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/042 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/043 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/044 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/045 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/046 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/047 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/048 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/049 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/050 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/051 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/052 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/053 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/054 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/055 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/056 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/057 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/058 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/059 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/060 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/061 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/062 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/063 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/064 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/001 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/002 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/003 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/004 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/005 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/006 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/007 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/008 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/009 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/010 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/011 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/012 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/013 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/014 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/015 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/016 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/017 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/018 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/019 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/020 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/021 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/022 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/023 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/024 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/025 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/026 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/027 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/028 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/029 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/030 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/031 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/032 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/033 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/034 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/035 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/036 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/037 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/038 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/039 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/040 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/041 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/042 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/043 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/044 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/045 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/046 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/047 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/048 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/049 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/050 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/051 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/052 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/053 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/054 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/055 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/056 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/057 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/058 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/059 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/060 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/061 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/062 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/063 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/064 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/065 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/066 242,00 € Kan inte reserveras >>