Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Varausjaksot alkavat kello 8:00

Förnyelseperiod 5.2.2024 - 31.3.2024

Allmän reserveringsperiod 2.4.2024 - 31.8.2024

Fria platser

01/001 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/002 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/003 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/004 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/005 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/006 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/007 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/008 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/009 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/010 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/011 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/012 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/013 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/014 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/015 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/016 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/017 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/018 184,00 € Kan inte reserveras >>
01/019 267,00 € Kan inte reserveras >>
01/020 267,00 € Kan inte reserveras >>
01/021 267,00 € Kan inte reserveras >>
01/022 267,00 € Kan inte reserveras >>
01/023 267,00 € Kan inte reserveras >>
01/024 267,00 € Kan inte reserveras >>
01/025 267,00 € Kan inte reserveras >>
01/026 267,00 € Kan inte reserveras >>
01/027 267,00 € Kan inte reserveras >>
01/028 267,00 € Kan inte reserveras >>
01/029 267,00 € Kan inte reserveras >>
01/030 267,00 € Kan inte reserveras >>
01/031 267,00 € Kan inte reserveras >>
01/032 267,00 € Kan inte reserveras >>
02/001 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/002 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/003 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/004 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/005 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/006 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/007 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/008 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/009 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/010 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/011 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/012 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/013 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/014 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/015 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/016 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/017 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/018 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/019 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/020 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/021 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/022 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/023 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/024 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/025 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/026 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/027 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/028 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/029 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/030 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/031 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/032 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/033 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/034 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/035 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/036 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/037 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/038 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/039 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/040 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/041 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/042 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/043 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/044 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/045 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/046 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/047 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/048 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/049 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/050 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/051 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/052 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/053 184,00 € Kan inte reserveras >>
02/054 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/001 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/002 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/003 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/004 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/005 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/006 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/007 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/008 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/009 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/010 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/011 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/012 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/013 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/014 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/015 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/016 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/017 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/018 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/019 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/020 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/021 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/022 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/023 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/024 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/025 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/026 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/027 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/028 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/029 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/030 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/031 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/032 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/033 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/034 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/035 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/036 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/037 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/038 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/039 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/040 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/041 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/042 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/043 184,00 € Kan inte reserveras >>
03/044 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/001 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/002 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/003 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/004 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/005 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/006 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/007 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/008 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/009 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/010 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/011 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/012 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/013 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/014 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/015 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/016 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/017 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/018 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/019 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/020 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/021 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/022 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/023 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/024 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/025 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/026 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/027 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/028 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/029 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/030 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/031 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/032 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/033 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/034 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/035 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/036 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/037 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/038 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/039 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/040 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/041 184,00 € Kan inte reserveras >>
04/042 184,00 € Kan inte reserveras >>
05/001 267,00 € Kan inte reserveras >>
05/002 267,00 € Kan inte reserveras >>
05/003 267,00 € Välj >>
05/004 267,00 € Kan inte reserveras >>
05/005 267,00 € Kan inte reserveras >>
05/006 267,00 € Kan inte reserveras >>
05/007 267,00 € Kan inte reserveras >>
05/008 267,00 € Kan inte reserveras >>
05/009 267,00 € Kan inte reserveras >>
05/010 267,00 € Kan inte reserveras >>
05/011 267,00 € Kan inte reserveras >>
05/012 267,00 € Välj >>
05/013 333,00 € Kan inte reserveras >>
05/014 333,00 € Kan inte reserveras >>
05/015 333,00 € Kan inte reserveras >>
05/016 333,00 € Kan inte reserveras >>
05/017 333,00 € Kan inte reserveras >>
05/018 333,00 € Välj >>
05/020 333,00 € Välj >>
05/021 333,00 € Kan inte reserveras >>