Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Varausjaksot alkavat kello 8:00

Fria platser

01/001 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/002 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/003 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/004 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/005 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/006 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/007 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/008 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/009 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/010 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/011 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/012 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/013 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/014 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/015 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/016 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/017 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/018 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/019 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/020 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/021 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/022 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/023 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/024 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/025 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/026 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/027 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/028 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/029 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/030 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/031 242,00 € Kan inte reserveras >>
01/032 242,00 € Kan inte reserveras >>
02/001 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/002 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/003 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/004 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/005 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/006 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/007 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/008 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/009 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/010 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/011 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/012 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/013 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/014 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/015 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/016 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/017 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/018 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/019 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/020 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/021 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/022 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/023 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/024 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/025 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/026 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/027 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/028 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/029 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/030 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/031 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/032 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/033 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/034 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/035 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/036 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/037 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/038 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/039 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/040 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/041 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/042 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/043 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/044 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/045 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/046 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/047 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/048 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/049 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/050 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/051 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/052 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/053 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/054 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/001 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/002 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/003 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/004 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/005 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/006 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/007 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/008 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/009 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/010 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/011 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/012 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/013 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/014 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/015 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/016 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/017 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/018 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/019 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/020 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/021 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/022 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/023 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/024 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/025 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/026 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/027 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/028 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/029 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/030 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/031 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/032 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/033 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/034 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/035 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/036 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/037 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/038 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/039 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/040 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/041 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/042 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/043 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/044 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/001 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/002 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/003 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/004 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/005 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/006 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/007 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/008 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/009 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/010 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/011 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/012 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/013 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/014 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/015 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/016 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/017 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/018 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/019 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/020 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/021 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/022 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/023 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/024 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/025 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/026 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/027 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/028 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/029 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/030 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/031 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/032 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/033 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/034 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/035 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/036 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/037 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/038 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/039 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/040 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/041 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/042 167,00 € Kan inte reserveras >>
05/001 242,00 € Kan inte reserveras >>
05/002 242,00 € Kan inte reserveras >>
05/003 242,00 € Kan inte reserveras >>
05/004 242,00 € Kan inte reserveras >>
05/005 242,00 € Kan inte reserveras >>
05/006 242,00 € Kan inte reserveras >>
05/007 242,00 € Kan inte reserveras >>
05/008 242,00 € Kan inte reserveras >>
05/009 242,00 € Kan inte reserveras >>
05/010 242,00 € Kan inte reserveras >>
05/011 242,00 € Kan inte reserveras >>
05/012 242,00 € Kan inte reserveras >>
05/013 302,00 € Kan inte reserveras >>
05/014 302,00 € Kan inte reserveras >>
05/015 302,00 € Kan inte reserveras >>
05/016 302,00 € Kan inte reserveras >>
05/017 302,00 € Kan inte reserveras >>
05/018 302,00 € Kan inte reserveras >>
05/019 302,00 € Kan inte reserveras >>
05/020 302,00 € Kan inte reserveras >>
05/021 302,00 € Kan inte reserveras >>