Förnya reservation
Det går att förnya reservation till följande period 15.1.2023 9.00 - 31.3.2023 9.00 Logga in för att förnya din reservation.

Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Varausjaksot alkavat kello 8:00

Förnyelseperiod 15.1.2023 - 31.3.2023

Allmän reserveringsperiod 4.4.2023 - 31.8.2023

Fria platser

01/001 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/002 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/003 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/004 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/005 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/006 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/007 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/008 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/009 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/010 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/011 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/012 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/013 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/014 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/015 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/016 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/017 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/018 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/019 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/020 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/021 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/022 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/023 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/024 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/025 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/026 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/027 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/028 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/029 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/030 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/031 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/032 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/033 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/034 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/035 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/036 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/037 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/038 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/039 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/040 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/041 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/042 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/043 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/044 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/045 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/046 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/047 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/048 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/049 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/050 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/051 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/052 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/053 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/054 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/055 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/056 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/057 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/058 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/059 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/060 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/061 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/062 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/063 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/064 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/065 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/066 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/067 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/068 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/069 167,00 € Kan inte reserveras >>
01/070 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/001 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/002 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/003 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/004 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/005 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/006 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/007 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/008 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/009 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/010 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/011 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/012 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/013 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/014 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/015 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/016 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/017 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/018 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/019 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/020 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/021 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/022 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/023 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/024 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/025 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/026 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/027 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/028 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/029 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/030 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/031 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/032 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/033 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/034 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/035 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/036 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/037 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/038 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/039 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/040 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/041 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/042 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/043 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/044 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/045 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/046 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/047 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/048 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/049 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/050 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/051 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/052 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/053 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/054 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/055 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/056 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/057 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/058 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/059 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/060 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/061 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/062 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/063 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/064 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/065 167,00 € Kan inte reserveras >>
02/066 167,00 € Kan inte reserveras >>
03/001 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/002 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/003 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/004 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/005 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/006 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/007 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/008 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/009 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/010 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/011 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/012 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/013 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/014 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/015 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/016 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/017 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/018 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/019 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/020 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/021 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/022 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/023 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/024 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/025 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/026 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/027 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/028 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/029 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/030 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/031 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/032 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/033 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/034 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/035 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/036 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/037 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/038 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/039 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/040 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/041 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/042 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/043 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/044 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/045 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/046 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/047 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/048 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/049 242,00 € Kan inte reserveras >>
03/050 242,00 € Kan inte reserveras >>
04/001 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/002 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/003 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/004 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/005 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/006 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/007 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/008 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/009 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/010 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/011 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/012 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/013 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/014 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/015 242,00 € Kan inte reserveras >>
04/016 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/017 242,00 € Kan inte reserveras >>
04/018 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/019 242,00 € Kan inte reserveras >>
04/020 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/021 242,00 € Kan inte reserveras >>
04/022 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/023 242,00 € Kan inte reserveras >>
04/024 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/025 242,00 € Kan inte reserveras >>
04/026 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/027 242,00 € Kan inte reserveras >>
04/028 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/029 242,00 € Kan inte reserveras >>
04/030 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/031 242,00 € Kan inte reserveras >>
04/032 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/033 242,00 € Kan inte reserveras >>
04/034 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/035 242,00 € Kan inte reserveras >>
04/036 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/037 242,00 € Kan inte reserveras >>
04/038 167,00 € Kan inte reserveras >>
04/039 242,00 € Kan inte reserveras >>
04/040 242,00 € Kan inte reserveras >>
04/041 242,00 € Kan inte reserveras >>
04/042 242,00 € Kan inte reserveras >>
04/043 242,00 € Kan inte reserveras >>
04/044 242,00 € Kan inte reserveras >>
04/045 242,00 € Kan inte reserveras >>
04/046 242,00 € Kan inte reserveras >>
04/047 242,00 € Kan inte reserveras >>
04/048 242,00 € Kan inte reserveras >>
04/049 242,00 € Kan inte reserveras >>
04/050 242,00 € Kan inte reserveras >>
04/051 242,00 € Kan inte reserveras >>
04/052 242,00 € Kan inte reserveras >>
04/053 242,00 € Kan inte reserveras >>
04/054 242,00 € Kan inte reserveras >>
04/055 242,00 € Kan inte reserveras >>
05/001 167,00 € Kan inte reserveras >>
05/002 167,00 € Kan inte reserveras >>
05/003 167,00 € Kan inte reserveras >>
05/004 167,00 € Kan inte reserveras >>
05/005 167,00 € Kan inte reserveras >>
05/006 167,00 € Kan inte reserveras >>
05/007 167,00 € Kan inte reserveras >>
05/008 167,00 € Kan inte reserveras >>
05/009 167,00 € Kan inte reserveras >>
05/010 167,00 € Kan inte reserveras >>
05/011 0,00 € Kan inte reserveras >>
05/012 0,00 € Kan inte reserveras >>
06/001 0,00 € Kan inte reserveras >>
06/002 0,00 € Kan inte reserveras >>
06/003 0,00 € Kan inte reserveras >>
06/004 0,00 € Kan inte reserveras >>