Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Varausjaksot alkavat kello 8:00

Förnyelseperiod 5.2.2024 - 31.3.2024

Allmän reserveringsperiod 11.4.2024 - 31.8.2024

Fria platser

30/124 59,00 € Välj >>
30/125 59,00 € Välj >>
30/126 59,00 € Välj >>
30/127 59,00 € Välj >>
30/128 59,00 € Kan inte reserveras >>
30/129 59,00 € Välj >>
30/130 59,00 € Välj >>
30/131 59,00 € Välj >>