Förnya reservation
Det går att förnya reservation till följande period 15.1.2023 9.00 - 31.3.2023 9.00 Logga in för att förnya din reservation.

Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Varausjaksot alkavat kello 8:00

Förnyelseperiod 15.1.2023 - 31.3.2023

Allmän reserveringsperiod 11.4.2023 - 31.8.2023

Fria platser

30/124 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/125 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/126 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/127 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/128 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/129 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/130 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/131 53,00 € Kan inte reserveras >>