Förnya reservation
Det går att förnya reservation till följande period 15.1.2023 9.00 - 31.3.2023 9.00 Logga in för att förnya din reservation.

Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Varausjaksot alkavat kello 8:00

Förnyelseperiod 15.1.2023 - 31.3.2023

Allmän reserveringsperiod 11.4.2023 - 31.8.2023

Fria platser

30/001 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/002 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/003 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/004 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/005 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/006 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/007 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/008 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/009 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/010 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/011 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/012 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/013 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/014 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/015 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/016 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/017 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/018 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/019 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/020 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/021 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/022 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/023 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/024 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/025 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/026 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/027 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/028 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/029 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/030 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/031 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/032 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/033 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/034 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/035 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/036 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/037 53,00 € Kan inte reserveras >>