Förnya reservation
Det går att förnya reservation till följande period 15.1.2023 9.00 - 31.3.2023 9.00 Logga in för att förnya din reservation.

Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Varausjaksot alkavat kello 8:00

Förnyelseperiod 15.1.2023 - 31.3.2023

Allmän reserveringsperiod 11.4.2023 - 31.8.2023

Fria platser

30/001 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/002 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/003 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/004 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/005 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/006 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/007 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/008 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/009 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/010 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/011 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/012 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/013 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/014 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/015 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/016 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/017 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/018 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/019 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/020 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/021 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/022 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/023 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/024 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/025 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/026 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/031 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/032 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/033 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/034 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/035 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/036 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/037 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/038 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/039 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/040 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/041 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/042 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/043 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/044 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/045 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/046 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/047 53,00 € Kan inte reserveras >>