Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Varausjaksot alkavat kello 8:00

Fria platser

30/002 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/007 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/011 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/012 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/013 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/014 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/016 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/017 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/026 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/031 53,00 € Kan inte reserveras >>