Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Varausjaksot alkavat kello 8:00

Förnyelseperiod 5.2.2024 - 31.3.2024

Allmän reserveringsperiod 11.4.2024 - 31.8.2024

Fria platser

30/001 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/002 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/003 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/004 69,00 € Välj >>
30/005 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/006 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/007 69,00 € Välj >>
30/008 69,00 € Välj >>
30/009 69,00 € Välj >>
30/010 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/011 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/012 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/013 69,00 € Välj >>
30/014 69,00 € Välj >>
30/015 69,00 € Välj >>
30/016 69,00 € Välj >>
30/017 69,00 € Välj >>
30/018 69,00 € Välj >>
30/019 69,00 € Välj >>
30/020 69,00 € Välj >>
30/021 69,00 € Välj >>
30/022 69,00 € Välj >>
30/023 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/024 69,00 € Välj >>
30/025 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/026 69,00 € Välj >>
30/027 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/028 69,00 € Välj >>
30/029 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/030 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/031 69,00 € Välj >>
30/032 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/033 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/034 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/035 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/036 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/037 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/038 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/039 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/040 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/041 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/042 69,00 € Välj >>
30/043 69,00 € Välj >>
30/044 69,00 € Välj >>
30/045 69,00 € Välj >>