Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Varausjaksot alkavat kello 8:00

Förnyelseperiod 5.2.2024 - 31.3.2024

Allmän reserveringsperiod 11.4.2024 - 31.8.2024

Fria platser

30/026 59,00 € Kan inte reserveras >>
30/027 59,00 € Välj >>
30/028 59,00 € Kan inte reserveras >>
30/029 59,00 € Kan inte reserveras >>
30/030 59,00 € Välj >>
30/031 59,00 € Välj >>
30/032 59,00 € Välj >>
30/033 59,00 € Välj >>
30/034 59,00 € Välj >>
30/035 59,00 € Välj >>
30/036 59,00 € Välj >>
30/037 59,00 € Kan inte reserveras >>
30/038 59,00 € Kan inte reserveras >>
30/039 59,00 € Välj >>
30/040 59,00 € Välj >>
30/041 59,00 € Kan inte reserveras >>
30/042 59,00 € Välj >>
30/043 59,00 € Kan inte reserveras >>
30/044 59,00 € Välj >>
30/045 59,00 € Välj >>
30/046 59,00 € Välj >>
30/047 59,00 € Välj >>
30/048 59,00 € Välj >>
30/049 59,00 € Välj >>
30/050 59,00 € Kan inte reserveras >>
30/051 59,00 € Välj >>
30/052 59,00 € Välj >>
30/053 59,00 € Välj >>
30/054 59,00 € Kan inte reserveras >>
30/055 59,00 € Välj >>
30/056 59,00 € Välj >>
30/057 59,00 € Välj >>
30/058 59,00 € Välj >>
30/059 59,00 € Kan inte reserveras >>
30/060 59,00 € Kan inte reserveras >>
30/061 59,00 € Kan inte reserveras >>
30/062 59,00 € Kan inte reserveras >>
30/063 59,00 € Kan inte reserveras >>
30/064 59,00 € Kan inte reserveras >>
30/065 59,00 € Kan inte reserveras >>
30/066 59,00 € Välj >>
30/067 59,00 € Välj >>
30/068 59,00 € Välj >>
30/069 59,00 € Välj >>
30/070 59,00 € Välj >>
30/071 59,00 € Välj >>
30/072 59,00 € Kan inte reserveras >>
30/073 59,00 € Kan inte reserveras >>
30/074 59,00 € Välj >>
30/075 59,00 € Kan inte reserveras >>
30/076 59,00 € Välj >>
30/077 59,00 € Välj >>
30/078 59,00 € Kan inte reserveras >>
30/079 59,00 € Kan inte reserveras >>
30/080 59,00 € Kan inte reserveras >>
30/081 59,00 € Välj >>
30/082 59,00 € Kan inte reserveras >>
30/083 59,00 € Välj >>
30/098 59,00 € Välj >>
30/102 59,00 € Välj >>
30/103 59,00 € Välj >>
30/104 59,00 € Kan inte reserveras >>
30/105 59,00 € Kan inte reserveras >>
30/106 59,00 € Välj >>
30/107 59,00 € Välj >>