Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Varausjaksot alkavat kello 8:00

Förnyelseperiod 15.1.2023 - 31.3.2023

Allmän reserveringsperiod 11.4.2023 - 31.8.2023

Fria platser

30/026 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/027 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/028 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/029 53,00 € Välj >>
30/030 53,00 € Välj >>
30/031 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/032 53,00 € Välj >>
30/033 53,00 € Välj >>
30/034 53,00 € Välj >>
30/035 53,00 € Välj >>
30/036 53,00 € Välj >>
30/037 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/038 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/039 53,00 € Välj >>
30/040 53,00 € Välj >>
30/041 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/042 53,00 € Välj >>
30/043 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/044 53,00 € Välj >>
30/045 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/046 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/047 53,00 € Välj >>
30/048 53,00 € Välj >>
30/049 53,00 € Välj >>
30/050 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/051 53,00 € Välj >>
30/052 53,00 € Välj >>
30/053 53,00 € Välj >>
30/054 53,00 € Välj >>
30/055 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/056 53,00 € Välj >>
30/057 53,00 € Välj >>
30/058 53,00 € Välj >>
30/059 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/060 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/061 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/062 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/063 53,00 € Välj >>
30/064 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/065 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/066 53,00 € Välj >>
30/067 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/068 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/069 53,00 € Välj >>
30/070 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/071 53,00 € Välj >>
30/072 53,00 € Välj >>
30/073 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/074 53,00 € Välj >>
30/075 53,00 € Välj >>
30/076 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/077 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/078 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/079 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/080 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/081 53,00 € Välj >>
30/082 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/083 53,00 € Välj >>
30/098 53,00 € Välj >>
30/102 53,00 € Välj >>
30/103 53,00 € Välj >>
30/104 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/105 53,00 € Välj >>
30/106 53,00 € Välj >>
30/107 53,00 € Välj >>