Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Varausjaksot alkavat kello 8:00

Fria platser

30/114 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/115 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/116 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/117 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/118 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/119 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/120 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/121 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/122 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/123 53,00 € Kan inte reserveras >>