Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Varausjaksot alkavat kello 8:00

Fria platser

30/001 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/002 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/003 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/004 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/005 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/006 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/007 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/008 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/009 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/010 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/011 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/012 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/013 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/014 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/015 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/016 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/017 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/018 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/019 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/020 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/021 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/022 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/023 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/024 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/025 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/026 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/028 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/029 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/030 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/031 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/032 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/033 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/034 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/035 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/036 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/037 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/038 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/039 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/040 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/041 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/042 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/043 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/044 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/045 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/046 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/047 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/048 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/049 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/050 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/051 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/052 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/053 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/054 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/055 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/056 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/057 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/058 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/059 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/060 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/061 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/062 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/063 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/064 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/065 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/066 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/067 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/068 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/069 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/070 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/071 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/072 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/073 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/074 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/075 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/076 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/077 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/078 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/079 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/080 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/081 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/082 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/083 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/084 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/085 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/086 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/087 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/088 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/089 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/090 72,00 € Kan inte reserveras >>
30/091 72,00 € Kan inte reserveras >>