Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Varausjaksot alkavat kello 8:00

Fria platser

30/004 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/015 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/017 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/022 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/023 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/024 53,00 € Kan inte reserveras >>