Förnya reservation
Det går att förnya reservation till följande period 15.1.2023 9.00 - 31.3.2023 9.00 Logga in för att förnya din reservation.

Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Varausjaksot alkavat kello 8:00

Förnyelseperiod 15.1.2023 - 31.3.2023

Allmän reserveringsperiod 11.4.2023 - 31.8.2023

Fria platser

01/001 72,00 € Kan inte reserveras >>
01/002 72,00 € Kan inte reserveras >>
01/003 72,00 € Kan inte reserveras >>
01/004 72,00 € Kan inte reserveras >>
01/005 72,00 € Kan inte reserveras >>
01/006 72,00 € Kan inte reserveras >>
01/007 72,00 € Kan inte reserveras >>
01/008 72,00 € Kan inte reserveras >>
01/009 72,00 € Kan inte reserveras >>
01/010 72,00 € Kan inte reserveras >>
01/011 72,00 € Kan inte reserveras >>
01/012 72,00 € Kan inte reserveras >>
01/013 72,00 € Kan inte reserveras >>
01/014 72,00 € Kan inte reserveras >>
01/015 72,00 € Kan inte reserveras >>
01/016 72,00 € Kan inte reserveras >>
01/017 72,00 € Kan inte reserveras >>
01/018 72,00 € Kan inte reserveras >>
01/019 72,00 € Kan inte reserveras >>
01/020 72,00 € Kan inte reserveras >>
01/021 72,00 € Kan inte reserveras >>
01/022 72,00 € Kan inte reserveras >>
01/023 72,00 € Kan inte reserveras >>
01/024 72,00 € Kan inte reserveras >>
01/025 72,00 € Kan inte reserveras >>
01/026 72,00 € Kan inte reserveras >>
01/027 72,00 € Kan inte reserveras >>
01/028 72,00 € Kan inte reserveras >>
01/029 72,00 € Kan inte reserveras >>
01/030 72,00 € Kan inte reserveras >>