Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Varausjaksot alkavat kello 8:00

Förnyelseperiod 5.2.2024 - 31.3.2024

Allmän reserveringsperiod 11.4.2024 - 31.8.2024

Fria platser

30/026 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/027 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/028 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/029 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/030 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/031 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/032 69,00 € Välj >>
30/033 69,00 € Välj >>
30/034 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/035 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/036 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/037 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/038 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/039 69,00 € Välj >>
30/040 69,00 € Välj >>
30/041 69,00 € Välj >>
30/042 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/043 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/044 69,00 € Välj >>
30/045 69,00 € Välj >>
30/046 69,00 € Välj >>
30/047 69,00 € Välj >>
30/048 69,00 € Välj >>
30/049 69,00 € Välj >>
30/050 69,00 € Välj >>
30/051 69,00 € Välj >>
30/052 69,00 € Välj >>
30/053 69,00 € Välj >>
30/054 69,00 € Välj >>
30/055 69,00 € Välj >>
30/056 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/057 69,00 € Välj >>
30/058 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/059 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/060 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/061 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/062 69,00 € Välj >>
30/063 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/064 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/065 69,00 € Välj >>
30/066 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/067 69,00 € Välj >>
30/068 69,00 € Välj >>
30/069 69,00 € Välj >>
30/070 69,00 € Välj >>
30/071 69,00 € Välj >>
30/072 69,00 € Välj >>
30/073 69,00 € Välj >>
30/074 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/075 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/076 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/077 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/078 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/079 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/080 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/081 69,00 € Välj >>
30/082 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/083 69,00 € Välj >>
30/084 69,00 € Välj >>
30/085 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/086 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/087 69,00 € Välj >>
30/088 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/089 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/090 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/091 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/092 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/093 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/094 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/095 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/096 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/097 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/098 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/099 69,00 € Kan inte reserveras >>
30/101 59,00 € Kan inte reserveras >>
30/102 59,00 € Kan inte reserveras >>
30/103 59,00 € Kan inte reserveras >>
30/104 59,00 € Välj >>
30/105 59,00 € Kan inte reserveras >>