Förnya reservation
Det går att förnya reservation till följande period 15.1.2023 9.00 - 31.3.2023 9.00 Logga in för att förnya din reservation.

Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Varausjaksot alkavat kello 8:00

Förnyelseperiod 15.1.2023 - 31.3.2023

Allmän reserveringsperiod 11.4.2023 - 31.8.2023

Fria platser

30/026 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/027 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/028 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/029 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/030 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/031 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/032 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/033 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/034 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/035 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/036 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/037 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/038 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/039 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/040 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/041 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/042 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/043 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/044 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/045 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/046 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/047 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/048 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/049 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/050 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/051 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/052 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/053 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/054 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/055 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/056 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/057 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/058 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/059 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/060 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/061 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/062 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/063 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/064 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/065 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/066 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/067 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/068 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/069 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/070 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/071 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/072 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/073 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/074 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/075 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/076 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/077 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/078 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/079 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/080 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/081 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/082 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/083 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/084 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/085 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/086 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/087 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/088 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/089 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/090 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/091 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/092 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/093 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/094 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/095 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/096 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/097 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/098 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/099 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/101 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/102 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/103 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/104 53,00 € Kan inte reserveras >>
30/105 53,00 € Kan inte reserveras >>