Förnya reservation
Det går att förnya reservation till följande period 16.1.2023 0.00 - 1.4.2023 0.00 Logga in för att förnya din reservation.

Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Varausjaksot alkavat kello 8:00

Förnyelseperiod 16.1.2023 - 1.4.2023

Allmän reserveringsperiod 12.4.2023 - 31.8.2023

Fria platser

30/001 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/002 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/003 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/004 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/005 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/006 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/007 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/008 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/009 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/010 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/011 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/012 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/013 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/014 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/015 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/016 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/017 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/018 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/019 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/020 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/021 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/022 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/023 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/024 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/025 62,00 € Kan inte reserveras >>
30/026 62,00 € Kan inte reserveras >>